En räddningsövning ordnas vid Finno schaktningsbyggplats den 11 december

Västra Nylands räddningsverk ordnar en räddningsövning vid Västmetrons schaktningsbyggplats i Finno på adressen Finnobron 9 måndagen den 11 december 2017 kl. 13.00.

Övningen pågår i cirka två timmar. Som fiktiv olyckssituation har man valt brand eller elbrand. I övningen deltar Lemminkäinen Oy, entreprenör för Finno schaktningsbyggplats, Västra Nylands räddningsverk samt Västmetro-projektet. Två räddningsenheter från Västra Nylands räddningsverk deltar i övningen. Det kommer att finnas personer som dirigerar trafiken i närheten av övningen så länge den pågår.

Räddningsövningen är den åttonde som ordnas på sträckan Mattby–Stensvik. Under räddningsövningarna får räddningsverkets personal ta del av förhållandena under jord i samband med schaktningen.

Mer information om övningen ger

Brandmästare Janne Räsänen, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 329 8949

Kommunikationsdirektör Satu Linkola, Västmetro-projektet, tfn 046 877 3392