Byggföretaget YIT Rakennus vann den andra tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats

YIT Rakennus Oy:s byggentreprenad för vägtunneln i Mattby har vunnit Västmetrons tävling Den säkraste byggarbetsplatsen. Under referensperioden januari-juni inträffade inga olycksfall eller tillbud på YIT:s byggarbetsplats i Mattby. I tävlingen, som arrangeras varje halvår, deltar alla pågående byggentreprenader för Västmetron.

Tävlingen pågick 1.1-30.6.2011 och byggentreprenaderna som deltog var YIT Rakennus Oy:s arbetstunnel i Mattby och Otnäs, Konsortium Metros arbetstunnel på Drumsö, Kvarnberget och Björkholmen, Kalliorakennus Yhtiöt Oy:s arbetstunnel på Kägeludden och Björnholmen samt metrotunneln och stationen på Drumsö, Lemminkäinen Infra Oy:s metrotunnel i Gräsviken samt Yleinen Pohjarakennus Oy:s kabel- och rörflyttningsarbeten på Kägeludden.

– Vi håller fast vid våra överenskommelser på alla byggarbetsplatser och detta gäller även säkerhetsaspekter, konstaterade YIT Rakennus Oy:s ansvariga byggmästare Eino Lehtola vid prisutdelningen.

I Västmetrons tävling om den säkraste byggarbetsplatsen deltog sådana schaktnings- och sprängningsarbeten som pågick under tävlingsperioden och varje byggentreprenad bedömdes enskilt utifrån olycksfrekvens, MVR-mätning1 och hur miljövänligt vattenutloppet var arrangerat. Under tävlingsperioden stod olycksfrekvensen för 60 procent av bedömningen, medan MVR-mätningsresultaten stod för 30 procent och hanteringen av vattenutloppet för 10 procent.

I olycksfrekvensen för Västmetrons byggprojekt ingår olycksfall som drabbat arbetstagare på byggarbetsplatsen och även personskador som åsamkats tredje part till följd av verksamheten på byggarbetsplatsen. Under tävlingsperioden skedde inga olycksfall på den byggarbetsplats som utgick med segern.

YIT Rakennus Oy:s representant fick ta emot den förgyllda järnvägsskenan, det vill säga vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt.

Tredje tävlingsperioden pågår

Västmetrons tävlingar om Den säkraste byggarbetsplatsen genomförs fortsättningsvis varje halvår. Den tredje tävlingsperioden pågår som bäst och avslutas 31.12.2011. Finländska Destia och tjeckiska Metrostav a.s. har tillsammans bildat Konsortium Metro som vann den första tävlingen.

Syftet med tävlingen är att framhålla de principer som gäller för att bygga säkert och omsorgsfullt, konstaterar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

I tävlingens jury sitter överinspektör Marjo Vuola vid Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral, arbetarskyddsingenjör Jukka Hietavirta vid Södra Finlands regionförvaltningsverk, Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, kommunikationschef Satu Linkola och interaktionsingenjör Reijo Jokela, samt projektets säkerhetssamordnare Ulla Valtonen (planering), Aku Kallio (byggförberedelser och -anskaffningar) samt Jorma Teelahti (byggverksamhet) vid Sweco Oy.

I september har redan 3 500 meter av Västmetrons spårvägstunnlar schaktats samt över hälften av arbetstunnlarna, det vill säga cirka 3 000 meter.

1 MVR-mätning är en metod som fastställer säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggplatser utifrån observationer. Varje vecka görs en runda på byggarbetsplatsen för att samla in observationer om bland annat ordning, förvaring och trafikarrangemang samt att skyddsutrustning och skyddzoner fyller de krav som gäller för skick och antal.

Närmare upplysningar

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
YIT Rakennus Oy:s ansvariga byggmästare Eino Lehtola, tfn 0400 243 818