Tidpunkten för när trafiken kan börja preciseras efter samprovdrifter på tre stationer

Samprovdrifttesterna för Aalto-universitetets station har avslutats. Brandtester har utförts på nytt för att säkerställa systemens samfunktion. En bedömning av när metrotrafiken kör igång kan göras först när samprovdrifter har utförts på tre stationer.

Vid samprovdrift testas hur olika system fungerar – bland annat fastighetsövervakning, säkerhetsautomatik, elmatningsövervakning, passerkontroll, brandsläckningssystem, reservkraft och rökfläktar – i olika undantagssituationer och hur systemen återgår till normalläge efter undantagssituationerna. Testerna görs på alla åtta stationer och på banlinjen.

Också de sista samprovdrifttesterna genomfördes med godkänt betyg förra veckan. På Aalto-universitetets station testades kort och långt elavbrott, eldsvåda på plattformen och banan och beredskap för översvämning.

– Den första samprovdriften har nu genomförts med lyckat resultat. Erfarenheterna från Aalto-universitetets station kommer att utnyttjas på de andra stationerna. Den här veckan säkerställs de enskilda systemens funktion före samprovdrift på Hagalunds och Kägeluddens stationer, säger verkställande direktör Matti Kokkinen på Länsimetro Oy.

I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna, HST och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på HST:s metroövervakningscentral i Hertonäs med uppgift att övervaka metrons funktion och trafik. Samprovdrifttester kan samtidigt utföras på två stationer.

– Testfasen tar längre tid än beräknat, men är en förutsättning för att trafiken ska kunna inledas. Tidpunkten för när trafiken kan börja preciseras efter samprovdrift av tre stationer, konstaterar Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo.

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem r fungerar som de ska. HRT beslutar när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558

Styrelseordförande för Länsimetro Oy Olli Isotalo, tfn 050 593 3359