Stabiliseringsarbeten inleds vid schaktet i Rilax

Under vecka 46 inleds stabiliseringsarbeten vid schaktet i Rilax. Vid stabiliseringen sätts i marken 125 betongpelare för att inte marken ska sjunka. Stabiliseringsarbetet pågår i cirka 5 veckor. Efter detta inleds vid schaktet borrpålning under vecka 2 i början av 2017. Borrpålningen beräknas pågå i cirka 7 veckor. Enligt den preliminära bedömningen inleds brytningen av schaktet i september 2017. Brytningen av schaktet utförs ovan jord med borrning. Det egentliga entréschaktet bryts nerifrån tunneln. Vid brytning varnar vi med ljudsignaler. Arbetet på området pågår till slutet av 2017.

Arbetstiderna för alla arbetsskeden ovan jord är mån.–fre. kl. 7–18.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Schaktansvarig arbetsledare, Jouni Uusipuro, SRV Infra Oy, tfn 0440 330 658
Byggarbetsplatsens journummer SRV Infra Oy, tfn 040 183 0090
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700