Stensviksbygget fick en gyllene räls som pris för arbetarsäkerhet

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy som jobbar med sprängning vid bygget i Stensvik har vunnit västmetrons tävling Säkraste entreprenaden under perioden 1.7 – 31.12.2017. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den.

Vinnaren får en förgylld spårskena med segerentreprenadens uppgifter ingraverade.

Premieringen baseras på olycksfallsföljning och mätresultat för säkerhetsnivån på JVB- dvs. jord- och vattenbyggnadsentreprenader. JVB-mätningar utförs varje vecka vid entreprenaden och i dessa granskar man olika faktorer som påverkar säkerheten, såsom hur städad arbetsplatsen är, maskiners och utrustningens skick, lagring och skydd.

Entreprenaden som fått bäst poäng i JVB-mätningarna och i olycksfallsföljningen vinner tävlingen – JVB-mätresultaten har 80 procents vikt i bedömningen och antalet olycksfall 20 procents vikt.

“Det kändes bra att få priset redan andra gången”, säger Panu Oikkonen från Kalliorakennus-Yhtiöt Oy.