Tunnlarna öppna från Mattby till Stensvik

Tunnlarna i Västmetrons andra skede kopplades samman när man sprängde hål i tunnlarna mellan Esboviken och Stensvik 16.2.2018.

Alla järnvägstunnlar i Västmetrons andra byggnadsskede har nu kopplats samman. Sprängningarna inleddes under 2015 och 2016 och tunnlarna vid alla byggarbetsplatser sprängdes samtidigt. I slutskedet separerades tunnlarna med tunna bergväggar som avlägsnades när sprängningarna nått etreprenadgränserna.

Alla andra tunnlar förutom den mellan Esboviken och Stensvik kopplades ihop under 2017, inklusive anslutningen till depån. Förbindelsen mellan det första skedets sista station, Mattby, och det andra skedets första station, Finno, öppnades i november 2017.

I den sista sprängningen avlägsnades ca tre meter sten, vilket motsvarar ca 350 kubik. En sprängning slog igenom.

I det andra skedet byggs fem nya metrostationer från Mattby västerut: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom ska en underjordisk metrodepå byggas i Mossberget.