Sökö nya platschef är intresserad av projekt som man stöter på en gång i livet

Kimmo Hirvonen har utnämnts till ny platschef för platsorganisationen i Sökö. Platschefen styr metrostationens byggarbeten, håller kontakt med planerarna och entreprenörerna liksom övervakar entreprenörernas verksamhet.

”I det här arbetet är det viktigt att kunna hantera och styra projektet i sin helhet”, säger Hirvonen.

Kimmo Hirvonen har tidigare arbetat med lokalitetsbyggen och industriprojekt bland annat vid Valmet Abp och Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Han har även erfarenhet av att arbeta utomlands med cellulosafabriker i Uruguay och Portugal, samt med kraftverksprojekt i Nederländerna, Tjeckien och Danmark. I Finland har Hirvonen arbetat med bland annat bioproduktfabriken i Äänekoski samt flera lokalitetsprojekt i huvudstadsregionen och i Tammerforsregionen.

”Metron är ett projekt som man inte stöter på många gånger under sin karriär. Därför tog jag det här tillfället i akt med stort intresse. Jag har rent allmänt varit intresserad av projekt som man stöter på en gång i livet. Cellulosafabriken i Uruguay var en erfarenhet som också hörde till den kategorin”, konstaterar Hirvonen.

Kimmo Hirvonen