Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 27.2.2020

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade avsnittets driftsättningsplan. Metrodepåns driftsättningsfas har inletts.

En statusrapport för byggandet av anslutnings- och cykelparkeringar för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Esbo stadsstyrelse har fattat beslut om 1 300 parkeringsplatser för anslutningstrafiken för västmetrons förlängning.

  • 700 parkeringsplatser i Stensvik
  • 250 parkeringsplatser i Esboviken
  • 50 parkeringsplatser i Sökö
  • 50 parkeringsplatser i Kaitans
  • 250 parkeringsplatser i Finno

Det totala antalet minskar därmed med cirka 300 platser. Resurserna som frigörs kommer att inriktas på att bygga högklassiga cykelparkeringar.

Möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar har kartlagts och planeringsriktlinjer för parkeringarna har tagits fram inom Esbo stad. Länsimetro Oy kommer att bygga minst de cykelparkeringar som specificeras i projektplanen, och i mån av möjlighet förbättra kvaliteten och öka antalet längs hela avsnittet på Esbosidan.

Den första miljöredovisningen för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.  Länk (på finska)

Styrelsen gav ekonomidirektören eller en representant utsedd av direktören befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 100 miljoner euro som ett lån eller högst 640 miljoner euro i flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad.

Bokslutet 2019 presenterades för styrelsen. Bokslutet finns att läsa i sin helhet som en del av Esbo stads koncernrapportering.

En situationsrapport över reparationen av plattformsgolvet på Björkholmens station presenterades för styrelsen. Arbetet kommer att utföras under sommaren. En rapport över vattenskadan som inträffade natten 30–31.1 på Kägeluddens station presenterades för styrelsen.

Nästa styrelsemöte hålls 26.3.2020.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392