Beredskap inför coronaviruset (COVID-19)

Vi på Länsimetro Oy och i Mattby–Stensvik-projektet följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer kring coronaviruset noggrant och vår verksamhet anpassas efter myndigheternas riktlinjer. Vi följer de ansvariga entreprenörernas anvisningar och har ett nära samarbete med dem.

Det är en helt ny och exceptionell situation för oss alla. Det viktigaste just nu är att alla följer anvisningarna och agerar ansvarsfullt.

Arbetet på västmetrons byggplatser på andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabellen. På Mossbergets depå har man övergått till testfasen. På de fem stationerna och den 7,5 km långa banlinjen pågår el- och VVS-arbeten samt installation av västmetrons drygt 50 olika tekniska system.

Även arbetet med den västra ingången i Mattby fortskrider. Ingången väntas bli klar i slutet av året.