Schaktningarna halvvägs

Schaktningarna för Västmetron har kommit halvvägs. 13 919 meter eller något mer än hälften av metrotunnlarna under jord har schaktats. Västmetron består av två parallella 13,9 kilometer långa tunnlar.
Även stationshallarna i Otnäs, Kägeludden och Björkholmen har nästan schaktats. På Helsingforssidan har 83 procent av tunnlarna blivit klara och på Esbosidan 36 procent. Schaktningen fortsätter till slutet av år 2013.

– Under sommaren fortsätter arbetena normalt på arbetsplatsen för metron. Cirka en kilometer ny tunnel skapas varje månad. Under hösten börjar man bygga stationerna och år 2013 förflyttas tyngdpunkten ytterligare åt husbyggnadshållet, berättar Västmetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

På webben kan du följa hur schaktningen för Västmetron fortskrider, www.lansimetro.fi > Arbetets fortskridande (på finska)

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558