Havsvindsvägen stängs av för personbilstrafik 16.7 i Hagalund

Havsvindsvägen stängs av för personbilstrafik i Hagalunds centrum med början 16.7. Trafiken leds via Westendsgatan och Östvindsgatan som har öppnats för genomfart. Lederna för gående och cyklister påverkas inte av ändringen. Bussarna trafikerar Havsvindsvägen och bussterminalen på normalt sätt till slutet av år 2012.

Havsvindsvägen stängs av på grund av arbetena på arbetsplatsen för Västmetron i Hagalund. inom området pågår också renovering av det s.k. Sokoshuset och bygget av Tapioplatsens parkeringsanläggning. Vägen kommer att vara avstängd fram till år 2015, dvs. tills byggarbetena vid Havsvindsvägen har slutförts.

Mer information

Västmetrons responstelefon 050 377 3700 (mån-fre kl. 9-15)
Esbo teknikcentrums kundservice, tfn (09) 8162 5000
www.tapiolankeskus.fi