Sammandrag från Länsimetro Oy:s styrelsemöte 19.12.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. I samband med statusrapporten presenterades de beräknade tidtabellerna och kostnadsriskerna för bygget av avsnittet Mattby–Stensvik som sammanställts under hösten. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Styrelsen beslöt enligt förslaget om anskaffning av Länsimetro Oy:s försäkringar.

Styrelsen styrkte Länsimetro Oy:s budget för 2020 (budget för förvaltning av egendom). Esbo stads budget för 2020

Styrelsen godkände de uppdaterade Corporate Governance-anvisningarna.

Styrelsen gav vd:n fullmakt att sälja aktierna i Jousenpuiston pysäköinti Oy som Länsimetro Oy äger. Esbo stad tar över anslutningsparkeringen för Länsimetro Oy:s räkning. Länsimetro Oy:s koncernstruktur finns presenterad på webbplatsen på finska.

Nästa styrelsemöte är 22.1.2020.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392