Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 21.3.2019

Styrelsen sammanträdde 21.3.2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Länsimetro Oy:s bokslut för 2018 presenterades för styrelsen. Styrelsen godkände bokslutet. Länsimetro Oy:s bokslut publiceras som en del av Esbo stads bokslut enligt stadens tidsschema. Styrelsen beslutade att bolagsstämman 2019 hålls 6.5.2019.

Nästa möte hålls 17.4.2019.

Mer information:
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392