Bygget framskrider vid Ivisnäsbergets schakt

Metrostationsbygget i Kaitans fortskrider och byggarbetet vid Ivisnäsbergets schakt trappas upp från och med vecka 12. Ivisnäsbergets ingångsschakt utgör tills vidare en reserv.

Torsdagen den 21.3 anländer en stor mobli lyftkran till bygget. Väderskyddet som nu finns på plats vid schaktet kommer att tas ner. När betongarbetet påbörjas kommer det att innebära mer trafik med betongbilar och en tornkran kommer att byggas upp på byggplatsen. Dessutom kommer stenmaterial att transporteras i området och byggelement levereras till byggplatsen. På insidan av ingångsschaktet kommer bergförankringar att borras.

Arbetet på byggplatsen pågår i regel mellan kl. 7 och 18 från måndag till fredag. Den tunga trafiken kör till byggplatsområdet via Kaitansvägen och Hannusberget.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Ari Larikka, arbetssäkerhetschef, YIT Rakennus Oy, tfn 050 440 3011, ari.larikka(at)yit.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700