Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 24.1.2019

Styrelsen sammanträdde 24.1.2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. I statusrapporten ingick även projektmålen för 2019.

Styrelsen godkände inköpsbesluten för sidoentreprenaderna. Information om sidoentreprenaderna offentliggörs allteftersom avtalen undertecknas.

En personalrapport och ett sammandrag av Metroakademins utbildningar under 2018 presenterades för styrelsen. Sammanlagt arrangerades 35 interna utbildningar och coachningar. Syftet med Metroakademin är att sprida expertis från specialisterna som arbetar med andra fasen till alla som medverkar i projektet tills byggarbetet har slutförts. Kompetensutveckling pågår under hela det långa projektet genom systematiska utbildningar som vidareutvecklas kontinuerligt.

Styrelsen godkände ett förslag om att konkurrensutsätta och teckna avtal om lån på 50 miljoner euro i en eller flera delar.

På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Nästa möte hålls 14.2.2019.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392