Fyllningsarbeten vid Ivisnäsbergets ingång veckorna 21–22

Måndagen 24.5.2021 inleds fyllningsarbeten ovan jord vid Ivisnäsbergets ingång till Kaitans metrostation. Arbetet pågår fram till slutet av vecka 22. Byggplatsområdet fylls med grus för att höja markytan. Arbetet innebär ökad lastbilstrafik till Ivisnäsberget. När arbetet är klart blir området en grusplan.

Planket runt byggplatsområdet tas bort under sommaren. En del av de slutgiltiga metallstängslen har redan installerats på de högsta bergsområdena. En del av byggplanket kommer att finnas kvar tills entreprenaden har slutförts.

Metrostationen i Kaitans får en ingång från Kaitansvägen och en reservingång från Ivisnäsberget.

Ivisnäsbergets ingång kommer med andra ord inte att användas när metrotrafiken från Mattby till Stensvik inleds 2023. På Ivisnäsberget finns även ett teknikschakt för Kaitans station.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av fyllningsarbetet.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Kaitans, byggkonsortiet YIT-ARE: 050 539 3208

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700