Elementleveranser inleds vid Rilaxvägens schakt inför byggandet av utrymningsvägar och brandgasschakt

Byggandet av en utrymningsväg och ett brandgasschakt inleds vid västmetrons schakt på Rilaxvägen i Kaitans. Under installationsfasen kommer trappelement, avsatser, pelare och väggelement för totalt åtta våningar att installeras i schaktet.

Installationsarbetet inleds 25.3.2019 och pågår fram till 31.7.2019. Två elementlass per vecka levereras till bygget klockan sju på morgonen

och betongbilar kommer att leverera massa för gjutningarna 1–2 gånger i veckan. Lyftkranar används på vardagar främst utanför tiden 7–15 och i övrigt består byggplatstrafiken av person- och paketbilar.

Efter att elementen har installerats fortsätter arbetet med byggnation ovan jord. Arbetstiden vid schaktet är måndag–fredag kl. 7–18.

Mer information:

Mika Sandelin, GRK Infra Oy: tfn 050 522 9411, mika.sandelin(at)grk.fi

Västmetrons responsnummer (kl. 9–15, måndag–fredag): 050 377 3700