Reservkraftstester på Kaitans metrostation

Den 30 mars kl. 8–16 kommer ett test av reservkraftaggregatet att äga rum på Kaitans metrostation. Testet kan orsaka lukt i omgivningen och eventuellt lite buller.

Testet görs för att säkerställa att reservkraftaggregatet fungerar som det ska. Läs mer om den pågående testfasen och se hur arbetet fortskrider: www.lansimetro.fi/sv/byggnation

Alla de nya metrostationerna och Mossbergets depå kommer att få egna reservkraftaggregat. Totalt kommer sex reservkraftaggregat att installeras på sträckan Mattby–Stensvik. Aggregatet startar automatiskt med några sekunders fördröjning vid avbrott i elförsörjningen till transformatorerna som matar el till stationernas system på grund av en störning eller till exempel ett landsomfattande elavbrott. Reservaggregaten har en effekt på 500 kilowatt, vilket är nog för att upprätthålla stationens mest säkerhetskritiska funktioner, till exempel belysning, högtalarsystem, utrymningshiss och passersystem. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700