Väggarna runt Sökö stationsbygge tas bort veckorna 15–18

Plywoodväggarna runt byggarbetsplatserna för Sökö metrostation tas bort veckorna 15–18 och ersätts med tillfälliga gallerstängsel. Arbetet påverkar inte trafiken nära byggplatserna. Väggarna tas bort enligt följande:

  • Vecka 15: teknikschaktet på Övergårdsvägen
  • Vecka 17: Sökötorgets ingång
  • Vecka 18: Övergårdsvägens ingång

En del av väggarna har redan tagits bort i samband med anläggningsarbeten längs Sököleden.

Sökö metrostation har två ingångar: Sökötorgets ingång och Övergårdsvägens ingång. Teknikschaktet på Övergårdsvägen fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt för stationen. Bredvid Sökötorgets ingång finns ytterligare ett teknikschakt som hör ihop med stationens system. Dessutom finns en servicetunnel och ett utrymningsschakt vid Sököleden.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700