Räddningsövning vid Mossbergets depå – Västra Nylands räddningsverk övar räddning vid byggarbete

Västra Nylands räddningsverk övar vid byggarbetsplatsen vid Mossbergets depå den 14 och 23 maj 2018 med start kl. 9.30 i ungefär två timmar. Vid båda övningarna övar man med en liten brand som olycka.

I övningen deltar fyra till sju enheter från räddningsverket och utryckningsfordon rör sig därför i närheten av depån. I övningen använder man ofarlig, till färgen ljusgrå övningsrök, som inte är skadlig för hälsan. Man ska inte ringa Nödcentralen om övningsröken, såvida man inte upptäcker någon annan källa än övningen.

Allmänheten ombeds undvika att röra sig i onödan i närheten av övningsplatsen, för att inte störa övningen.

Med övningen förbereder sig Västra Nylands räddningsverk inför ett räddningsuppdrag vid byggande. Brytningen vid Mossbergets depå har avslutats och byggarbetet har påbörjats. På byggarbetsplatsen utförs bl.a. betonggjutning och husteknikarbete.

Mer information om övningen:

Länsimetro Oy, kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Brandförman Janne Räsänen, Västra Nylands räddningsverk, tfn 045 130 8573