Länsimetro Oy styrelsen, beslutsresumé 23.5.2018

Västmetrons styrelse sammanträdde den 23 maj.

För styrelsen presenterades hur projektets andra fas Mattby-Stensvik framskrider. Brytning, planering, ansökningar om bygglov och upphandling framskrider enligt tidtabellen och den preciserade kostnadskalkylen.

För styrelsen presenterades lägesöversikt 5/2018 om drift och underhåll gällande västmetrons första fas för sträckan Gräsviken-Mattby. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av bana och stationer samt om service- och underhållsarbeten på dessa.

Västmetro-projektets utbildningsprogram presenterades för styrelsen. Syftet med programmet är att säkerställa att de som är med i projektet under hela byggtiden har tillgång till det specialkunnande som andra skedets experter besitter. Kunnandet utvecklas även under det långa projektets gång. Utbildningen är systematisk, kontinuerlig och utvecklas också vartefter projektet framskrider. Utbildarna är främst våra egna experter, som sprider kunskap om sina respektive specialområden under byggandet av västmetron. Utbildningen gäller främst projektpersonalen vid Biskopsporten, dvs. big room-personalen.

Nästa möte hålls den 28 juni.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 050 3471558 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392