Spontningen påbörjas vid Övergårdsvägens ingång, brytningen i juli

Brytningen kommer att påbörjas vid Övergårdsvägens ingång på Västmetrons byggarbetsplatsområde i Sökö. Övergårdsvägen är den ena av den färdiga metrostationens ingångar.

Den 21 maj påbörjas bygget av en spontvägg vid ingången i samband med jordbyggnadsarbetet, vilket orsakar bullerstörningar.

Spontningen tar uppskattningsvis fem dagar och arbetet kan utföras vardagar klockan 7 till 18. Arbetstiderna baseras på beslut om buller som fattats av Esbo miljöcentral.

Förstärkningsarbetet, innefattande injektions- och bultborrning, utförs uppskattningsvis från slutet av maj till mitten av oktober. I början av juli påbörjas den egentliga dagbrytningen av ingången, som pågår till slutet av september, och hela schaktet är klart senast i slutet av oktober. Brytningsarbetet kan utföras vardagar klockan 7 till 18. Arbetstiderna baseras på beslut om buller som fattats av Esbo miljöcentral.

Brytningen av tunnlarna på byggarbetsplatsområdet i Sökö färdigställdes redan i slutet av sommaren 2017.

Ytterligare information:

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy: arbetsledare Meeri Kaartinen, tfn 050 341 1970

Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

Kartan