Övervakaren för bygget av banlinjen har en bakgrund inom renovering

Toni Paananen (byggmästare, YH) har inlett sitt arbete som övervakare för byggentreprenaden för Västmetrons banlinje.

Paananen övervakar bygget av banlinjen som påbörjas i början av sommaren och som bl.a. innefattar betongeringsarbete och montering av element. Övervakaren är en viktig länk mellan entreprenören och beställaren och i arbetet ingår även uppföljning av tidtabellen och granskning av fakturor.

Paananen har en lång karriär inom renovering; under de senaste sju åren har han arbetat med hotell- och lokalprojekt för Lemminkäinen (idag YIT). Han har även arbetat med bl.a. Cumulus-hotell (idag Scandic) vid Tölö tull.

”Västmetron lockade eftersom projektet erbjuder alldeles nya utmaningar jämfört med renovering. Principerna för byggandet har många likheter – samma lagbundenheter gäller för betongering och montering av element oberoende av om man bygger under eller ovanför marken. Jag får även lära mig mycket nytt. Jag kommer knappast att arbeta med ett annat metroprojekt under min karriär, så detta är garanterat ett unikt projekt”, säger Paananen.

Läs om de olika skedena för byggandet av metrotunneln

Toni Paananen