Över 90 procent av de byggnadstekniska arbetena vid Mossbergets depå är klara, de hustekniska arbetena är halvvägs

På Mossbergets depå börjar de byggnadstekniska arbetena vara på slutrakan – över 90 procent är klart. De hustekniska arbetena på depån är ungefär halvvägs, vilket innebär att hela depån står klar till nästan 80 procent i maj 2019.

För Mossbergets depåfunktioner byggs två underjordiska hallar – i den ena en nattuppställningsplats för 20 tågenheter och i den andra ett serviceutrymme för tågen.

”För tillfället är de viktigaste arbetsskedena olika hustekniska arbeten – till exempel koppling och testning av apparatur. De brandavskiljande konstruktionerna som byggs i samband med hustekniken och stomkonstruktionen är ett annat viktigt och aktuellt arbetsskede”, säger Minna Alantie, projektingenjör för Mossbergets depå.

På hösten förbereds de gemensamma testerna 2020

Återstående byggarbeten är bl.a. landskapsarkitektur i depåns omgivning, stålkonstruktionsarbeten i hallarna, dörrutrustning och färdigställande av det ballastfria spåret. Kabeldragning och kopplingar görs fram till slutet av 2019.

”Under sommaren och hösten gjuts den sista betongen. Dessutom förbereds byggnadstekniska arbeten på stålplattformarna och stålkonstruktionsarbeten på servicenivåerna. På hösten förbereds också funktionstester av tekniska system och de gemensamma testerna som inleds nästa år”, säger Alantie.

Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) har utfört planeringen, brytningen, uppbyggnaden och de hustekniska arbetena vid Mossbergets metrodepå. Brytnings- och byggentreprenaden inleddes år 2016 och uppskattas stå klar år 2020.