Mari Mannila förstärker Länsimetro Oy:s organisation som ny förvaltningsdirektör

Mari Mannila (VH, jur. mag.) har börjat som förvaltningsdirektör på Länsimetro Oy.

Mannilas befattning är ny på Länsimetro Oy. Hon förstärker Länsimetro Oy:s organisation inom ägande och utveckling. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen ser Länsimetro Oy till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livscykel. När byggprojektet avslutas ansvarar Länsimetro Oy för en infrastruktur på cirka 2,5 miljarder euro.

Mannila ansvarar för uppgifter inom bolagets förvaltning, Länsimetro Oy:s tillstånd och anskaffningar samt bolagets interna processer, såsom utveckling av dokumentationshanteringen och interna riktlinjer. Arbetsuppgifterna omfattar också medverkan i flera samarbetsgrupper, förvaltning av Länsimetro Oy:s dotterbolag och beredning av styrelsemöten.

Mannila har en bakgrund inom juridiken och har arbetat som advokat i 10 år. Hon har också beviljats titeln häradshövding. I sitt tidigare yrke har hon satt sig in i bl.a. tvistlösning, avtal och bolagsrätt, företags- och fastighetsförvärv samt byggnadstillstånds- och planläggningsfrågor.

”Jag tror att min bakgrund som jurist ger goda förutsättningar för det här arbetet. Jag är en person som kan hålla i trådarna och hantera stora helheter. I mitt tidigare arbete har jag också fått bekanta mig med byggnads- och fastighetsvärlden”, säger Mannila.

Under sina studier på Helsingfors universitets juridiska fakultet tänkte Mannila att hon först skulle skaffa sig erfarenhet på en advokatbyrå och sedan söka sig till ett jobb som bolagsjurist eller förvaltningsuppgifter.

”Det finns många jurister i liknande uppgifter som förvaltningschefer eller -direktörer. För mig är det här en helt ny miljö och jag ser fram emot att få lära mig mer om bolagets verksamhet. Västmetron är ett aktuellt och intressant projekt. Ingen har gjort exakt samma jobb tidigare, så jag kommer knappast att bli uttråkad”, säger Mannila.

Mannila har nu jobbat på Länsimetro Oy i två veckor och är glad över det mottagande hon fått.

”Det var lätt att komma till Länsimetro Oy, jag togs väl emot av arbetsgemenskapen. Jag har inte alls känt mig som en utomstående, vilket alltid är en risk när man hoppar in i något helt nytt. Början verkar mycket lovande”, säger Mannila.