Ny övervakare för banlinjen – ”Jag ser verkligen fram emot att besöka byggplatser”

Juha-Matti Pakka (DI) har börjat som övervakare för banlinjens beklädnadsentreprenad i västmetroprojektet.

Beklädnadsentreprenaden omfattar spår, sliprar och växlar som monteras på banlinjen samt banans ballastlager. I egenskap av övervakare har Pekka i uppgift att övervaka entreprenadens avtalstekniska kvalitet och att bl.a. kostnadsmålen och tidtabellen hålls.

Pekka har tidigare arbetat med bedömning av riskhantering på NRC Group Finland. Utöver ISA-arbeten deltog Pekka i olika bantekniska expertuppgifter, däribland en utredning för Trafik- och kommunikationsministeriet om användningen av positionsbestämning med satelliter i förbättringen av säkerheten i plankorsningar.

”Under de senaste åren har mitt arbete varit kontorsbetonat och i mitt nya jobb ser jag fram emot att komma ut till byggarbetsplatser”, säger Pakka.

Pakka har nu arbetat med västmetroprojektet i en vecka.

”Atmosfären och arbetsmetoderna verkar riktigt bra. Det här är ett stort och intressant projekt, jag har mycket att lära mig om själva projektet och många nya människor att bekanta mig med. Jag tror att jag kan lära mig mycket och utvecklas professionellt i det här projektet”, säger Pakka.