Nya avtal undertecknades

Avtal om entreprenaderna för VVS-systemet på Ängskulla station samt om metrons fastighetsövervaknings- och passerkontrollsystem och WC-modulleveranser undertecknades.

Den sista konkurrensutsättningen av entreprenaden för husteknik vid Västmetron, dvs. VVS-entreprenaden på Ängskulla metrostation, har slutförts. Till leverantör valdes Consti Talotekniikka Oy. Entreprenadens värde är 2,7 miljoner euro. Entreprenaden omfattar alla ventilations- och rörarbeten på stationen.

Entreprenaden för Västmetrons fastighetsövervakningssystem vanns av ABB Oy Power Systems. Entreprenaden omfattar bl.a. automationssystem för fastighetsövervakningen på stationerna och längs banlinjen, fastighetsövervaknings- och TAK-systemen med anordningar och installationer samt kontrollrumsfunktioner och anslutningar till andra system. Entreprenadens värde är 9,9 miljoner euro.

Västmetrons passerkontrollsystem levereras av Anvia Securi Oy. Värdet på entreprenaden är cirka en miljon euro. Avtalet omfattar bland annat utvidgning av servern och det grafiska användargränssnittet i metrokontrollrummet i Hertonäs, programmering av passerområdena, n-ivåerna och -tiderna, passerkontrollcentralerna och anslutningen till Västmetrons låssystem.

Till leverantör av Västmetrons WC-moduler utsågs Hellman’s Production Oy:s och Tarvasjoen Teräsovi Oy:s konsortium. Konsortiet levererar 3-6 WC-moduler till var och en av de åtta stationerna. Värdet på entreprenaden är cirka en miljon euro.

Avtalet om den sista hustekniska entreprenaden har undertecknats och byggnadsarbeten pågår på varje station och längs hela banlinjen. Totalt 27 procent av betongkonstruktionerna på stationerna har gjutits och 55 procent av stödmurselementen i metrotunnlarna installerats. Ovan jord börjar byggarbetet synas i höst.

– Vi har sammanlagt 1 058 byggarbetare på stationerna, i tunneln och i schakten, berättar Matti Kokkinen, VD för Länsimetro Oy.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.