De byggnadstekniska arbetena i schaktet på byggarbetsplatsen i Tomtekulla inleds

Byggarbetet på schaktet i anslutning till Västmetrons metrotunnel i Tomtekulla fortsätter. Arbetet fortsätter med installationer av element i schaktet och med byggtekniska arbeten på schaktbyggnaden.

Elementinstallationerna i schaktet inleds i augusti och bygget av schaktbyggnaden börjar senare i höst. Arbetstiden vid elementinstallationerna och de byggtekniska arbetena är kl. 7-22 (mån-fre). Anläggningsarbetena på schaktbyggnadens gård utförs våren 2015.

Elementen till schaktet levereras till byggarbetsplatsen med långtradare, och vid installationen används lyftkran. Byggarbetsplatsen är försedd med staket.

Ytterligare information

Elementinstallation och byggarbetet på byggnaden ovan jord:
YIT / Mikko Iso-Markku 040 869 1034
YIT journummer 050 3900 766
Västmetrons övervakare Petri Salmi Sweco PM 040 707 8191
Västmetrons responsnummer mån-fre kl. 9-15, tfn 050 377 3700