Byggandet av entrén mot Övergårdsvägen börjar: rivningsarbeten i mars, schaktning i maj 2018

På Västmetrons arbetsplats i Sökö påbörjas schaktning för entrén mot Övergårdsvägen samt rivningsarbete som föregår schaktningen. Förberedelserna för byggarbetena blev klara redan i december genom trafikarrangemangen på Övergårdsvägen.

De avvikande trafikarrangemangen gör att en del av parkeringsplatserna vid Övergårdsgränden försvinner. Ersättningsplatser har iordningställts vid Gårdsvinkeln.

I nästa fas bygger man arbetsplatsstängslet och etablerar arbetsplatsområdet.

Rivningen av det så kallade Puotitalo-huset börjar efter mitten av mars. Uppskattningsvis i mitten av maj påbörjar man framställningen av en spontvägg, vilket orsakar bullerstörningar. I slutet av maj påbörjas schaktningen av den egentliga entrén, och detta varar till slutet av juni.

Information om varje arbetsskede lämnas separat i takt med att arbetena fortskrider och tidsschemat blir mer detaljerat.

Mer information:

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy: arbetsledare Meeri Kaartinen, tfn 050 3411970

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700