Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 13.6.2019

Styrelsen sammanträdde den 13 juni 2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

På mötet behandlades en statusrapport över ägandet av första fasen från Gräsviken till Mattby gällande organisation, uppgifter, livscykelekonomi, riskhantering samt service och underhåll. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

En statusrapport över första fasens byggnadsprojekt som Länsimetro Oy ansvarar för presenterades för styrelsen; Hagalunds södra ingång (klar), Mattbys västra ingång, Mattbys servicetunnel och befolkningsskyddsrum, glasväggen vid Mattby bussterminal (klar) och den nya ingången till stationen Idrottsparken.

Styrelsen beslöt att konkurrensutsätta ett lån på 50 miljoner euro i en eller flera delar för att finansiera Mattby-Stensvik-projektet.

Nästa möte hålls den 22 augusti 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392