Ny kompetens i projektet – byggnadsinspektör och elexpert till Finno, projektingenjörer till Stensviks upphandlingsteam

Nya medarbetare har börjat i Västmetro-projektet: Heli Niesniemi som projektingenjör, Juha Mäkipirtti som övervakare vid bygget av Finno station, Jari Järvinen som elexpert vi Finno station, Anna-Stina Tähkävuori som projektingenjör vid Stensvik station.

Heli Niesniemi jobbar med upphandlingar. Upphandlingarna för de olika byggnadsskedena av Västmetron är indelade i entreprenader och underleverantörer, såsom för hissar och rulltrappor. I sitt arbete koncentrerar sig Niesniemi på underleverantörernas sidoentreprenader.

Niesniemi, som är diplomingenjör från Aalto-universitetet studerar också juridik vid Helsingfors universitet.

“Det är bra med juridiska kunskaper i det här jobbet. I mina studier har jag fördjupat mig i konkurrensrätt och offentlig upphandling, så därför är jag bekant med upphandlingslagstiftningen. Detta är på så sätt ett drömjobb, att jag kan kombinera kunskaper från båda examina”, säger Niesniemi som ska slutföra sina studier till rättsnotarie.

Niesniemi har tidigare jobbat hos entreprenören NCC där hon avancerade från byggarbetsplatsen till funktionär. Sedermera har hon varit med i många projekt i Sweco PM:s tjänst.

“När jag fick chansen att hoppa på metroprojektet gick jag ivrigt med. Detta är ett unikt och högst intressant projekt som har stora effekter på människornas vardagliga liv”, säger Niesniemi.

Nybyggande och långvarig plats intresserade

Byggnadsingenjör Juha Mäkipritti jobbar som övervakare på Finno station. Han övervakar att entreprenören följer planer och avtal och bygger på ett bra sätt.

Mäkipirtti har 4,5 års erfarenhet av övervakning från Demaco Oy. Han har bl.a. övervakat byggen av sjukhus, skolor, servercentraler och köpcenter. Tidigare jobbade han mer än 20 år i ledningsuppgifter vid YIT:s bostadsproduktion.

“Jag är intresserad av nybygge, och det är metron ju också. Jag tycker också om långvariga projekt och att bygga stationer har många likheter med att bygga stora köpcentra”, säger Mäkipirtti.

Heli Niesniemi och Juha Mäkipirtti

Erfarenheter från Singapore och Italien till västmetron

Elexpert Jari Järvinen jobbar för västmetroprojektet som konsult vid byggnadsbyrån HJT. Tidigare har han varit husteknisk chef inom projektledning för byggen av affärslokaler vid Skanska och varit med och bygga raffinaderier för Neste Jacobs som byggplatschef och övervakare.

Järvinen har sammanlagt en mer än 30 år lång erfarenhet från elbranschen. I karriären ingår även ca fem år utomlands då Järvinen jobbade med ett kraftverksprojekt i Thailand och ett oljeraffinaderi i Singapore. Raffinaderiet planerades i Italien där Järvinen också bodde.

“Västmetron intresserade eftersom detta är ett så stort och långvarigt projekt. Jag har tidigare också varit med i stora projekt, så detta kändes passligt.”

Metron är en del av framtidens trafiksystem

Anna-Stina Tähkävuori återvänder till projektet efter moderskapsledighet. Hon har varit med i projektet sedan 2012 inom styrning av planeringen. Metron blev bekant redan tidigare då hon jobbade på en byggarbetsplats för sprängning i YIT:s tjänst. Nu fortsätter jobbet som projektingenjör i den lokala organisationen i Stensvik.

Tähkävuori sköter bl.a. om att Stensviks stationsbygge håller tidtabellen, följer upp kostnader och kvalitetsgranskning. När entreprenaden kommer igång går en del av arbetstiden åt till tätt samarbete med entreprenörerna.

Tähkävuori är utbildad ingenjör i byggnadsteknik (YH) och studierna fortsätter vid sidan om jobbet i form av studier inom trafikbranschen för högre yrkeshögskoleexamen vid Tavastehus yrkeshögskola. Tähkävuoris studieinriktning är framtidens trafiksystem, i studierna funderar man på t.ex. hur digitalisering och automation samt trafiktjänster kommer att påverka mobiliteten i framtiden..

“Metron är på sitt sätt en del av framtidens trafik. Västmetron är en ypperlig plats att lära sig, för här får man se så mycket olika delområden inom bygge samt hur ett storprojekt framskrider”, säger Tähkävuori.

Jari Järvinen och Anna-Stina Tähkävuori