Den nya projektingenjören vill se så mycket som möjligt av byggbranschen

Perttu Tavia (DI) har börjat som projektingenjör i västmetro-projektet. Tavia jobbar med ingångarna som byggs i Mattby och Hagalund på sträckan Gräsviken- Mattby. I Hagalund byggs Havsvindsvägens södra ingång och bussterminalen. Byggandet hänger starkt ihop med det tredje stadiet av köpcentret Aino som håller på att byggas.  I Mattby kan man börja använda den västra nedgången där den övriga byggnationen på området framskrider.

Till Tavias uppgifter hör dessutom att granska garantier och koordinera hustekniska jobb i entreprenaderna.

Tavia arbetade tidigare i sex år vid Lemminkäinen Infra Oy (numera YIT Infra Oy) och har erfarenhet från såväl Helsingfors Olympiastadion, Nordsjö hamns tunnel som Mattby metrostation.

“Ända sedan studietiden har mitt mål varit att se så mycket som möjligt av byggbranschen. Jag är glad över att jag nu får se dessa arbeten ur olika synvinklar, jag vet redan nu mycket om projektet, men nu är jag på beställarsidan”, säger Tavia.

Utöver den egentliga entreprenaden får Tavia också delta i planeringsstyrning och upphandling.

“Jag får se projektets hela livscykel”, gläder sig Tavia.

Perttu Tavia