Gräsviken-Mattby i trafik 18.11

HRT meddelade den 10 november att avsnittet Gräsviken-Mattby öppnas för passagerartrafik lördagen den 18 november.

Då trafiken inleds svarar HST för driften och för service och underhåll på spåret och stationerna. Västmetron kommer fortfarande äga åtta stationer och spåret.

I byggandet deltog sammanlagt 20 474 anställda, hundratals planerar och övriga experter. Västmetron tackar alla som varit med i projektet.

Brytningen påbörjades i Gräsviken 2009.