Metrons ingång vid Esbovikstorget byggs i närheten av Sjöbjörnsgränden

Bygget av Västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik pågår i ert bostadsområde. Brytningen av ingången vid Esbovikstorget i omedelbar närhet av Sjöbjörnsgränden 8 inleds i maj 2017. För närvarande utförs de förberedande förstärkningar som brytningen kräver och brytningen av ingången kommer att vara klar i maj 2017. På marknivå i samma byggplatsområde som ingången pågår även arbetet med köpcentret Lippulaiva, om vilket det finns information på www.lippulaiva.fi.

I början kommer schaktarbetena att medföra sporadisk byggplatstrafik från byggplatsen mot Fjärdgatan och vidare mot Stensviksleden.

Dessutom bryter västmetron Esbovikens metrostation under köpcentret Lippulaiva samt tunnelnätet mot Stensvik. Brytningen av tunneln och stationen berör ändå inte direkt fastigheten på Sjöbjörnsgränden 8. Nu har totalt 72,9 procent av tunnlarna i Esboviken brutits och tunnlarna inklusive förstärkningar färdigställs för Esbovikens del före utgången av 2017.

Västmetron följer upp buller och vibrationer som arbetena orsakar med ett vibrationsuppföljningsprogram som har två mätpunkter fästa på fastigheten på Sjöbjörnsgränden 8. Dessa mätare har inte registrerat att västmetrons brytningar skulle ha överskridit riktvärdena.

När våren kommer ökar mängden damm på byggplatserna och dammet hålls under kontroll genom bevattning. Vi samarbetar med Esbo miljöcentral och följer de anvisningar som miljöcentralen fastslagit i miljötillståndet bland annat vad gäller dammbekämpning.

I Västmetrons uppföljningstjänst (seuranta.lansimetro.fi) kan du följa med hur brytningarna framskrider.  

Mera information

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700