Återställandet av Teknikvägen 13–15

Västmetrons byggplatsområde i Otnäs är klart och därför utför YPR-Yleinen Pohjarakennus Oy rekonstruktionsarbeten i området kring adresserna Teknikvägen 13–15. Avsikten är att arbetet ska bli klart under maj månad. Arbetet utförs i huvudsak utanför trafiklederna.

Dragningen av den nya gång- och cykelvägen skiljer sig något från den tidigare. Man blir tvungen att avlägsna berg i området genom kilning och bergsborrningen medför buller.

Kilningsarbetet utförs under perioden 24.4–10.5 och arbetstiden är kl. 8.00–16.00.

Säkerhet och gångtrafik:

  • Schakten skyddas med staket.
  • Gångtrafikförbindelsen på Teknikvägen kvarstår men rutten kan variera något.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Mer information

Ari-Pekka Valio, Arbetsledare, YPR Yleinen Pohjarakennus Oy: 050 5425553, ari-pekka.valio@ypr.fi