Lastning av ballast på Sälvägen vardagar kl. 7–21

Ballast kommer att lastas på västmetrons byggarbetsbas på Sälvägen under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs. vardagar kl. 7–21. Lastningsområdet finns markerat med rött på kartan nedan. Lastningen fortsätter fram till slutet av mars 2021.

Lastningen hänger ihop med metrobanans överbyggnadsentreprenad som inleddes i juni 2020. Entreprenaden inkluderar förutom ballast även installation av kabelrännor, sliprar, tågrälsar och strömskena.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information 

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700