Avvikande trafikarrangemang på Störvägen från och med vecka 47

I augusti 2020 inleddes bygget av rörledningar till västmetrons schakt i Rilax med trädfällning. Från och med slutet av vecka 47 kommer arbetet med rörledningarnas dagvattenanslutningar att inledas, vilket medför avvikande trafikarrangemang på platsen som är markerad med blått på kartan. Trafikarrangemangen återgår till det normala och vägavsnittet asfalteras före slutet av december.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700