Beslutssammanställning för Västmetron, 21.9.2017

Framskridandet av idrifttagningen av Västmetrons första fas presenterades för styrelsen.

För styrelsen presenterades hur projektets andra fas Mattby-Stensvik framskrider. Schaktningsarbetena på avsnittet framskrider planenligt.

Verkställande direktör Ville Saksi presenterade projektets ledningssystem. Ledningssystemet har förnyats för anpassning till den nya organisationen för projektets andra fas. Inom projektet fördelas beslutsfattandet vid sidan av arbetet i ledningsgruppen också på projektets Projektgrupp, Planeringens ledningsgrupp, Byggandets ledningsgrupp och Ledningsgruppen för implementering av tekniska system.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade bolagets ekonomiska situation för styrelsen. Verkställande direktören fick fullmakt att konkurrensutsätta och teckna avtal om finansieringen på 25 miljoner euro av den andra fasen Mattby-Stensvik.

Nästa möte hålls den 10 oktober.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086
Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392