Länsimetro Oy hedrar Olavi Loukos livsgärning

Styrelseordföranden för Länsimetro, Olavo Louko, har avlidit 9.8.2015. Diplomingenjör Olavi Louko arbetade för byggandet av västmetron allt sedan miljökonsekvensbedömningarna i början av 2000-talet. Planeringen av västmetron påbörjades 2007 och beslutet om byggandet togs av Esbo stadsfullmäktige 2008. Byggandet av västmetron i Esbo inleddes våren 2010.

Redan under byggandet av rutten Gräsviken–Mattby svarade Louko för förberedelserna inför projektets andra byggnadsskede samt för bland annat förhandlingarna med den statliga förvaltningen. Byggandet av rutten Mattby–Stensvik inleddes i slutet av hösten 2014. Louko fungerade som styrelseordförande för Länsimetro Oy ända sedan bolaget grundades 2007.

Personalen och styrelsen vid Länsimetro Oy beklagar de anhörigas sorg.

Olavi Louko