Länsimetro informerar: Västmetrons testskede är över och myndighetsinspektionerna har inletts – enligt uppskattning öppnas metro för trafik i september

Västmetrons testskede har avslutats. Den senaste samprovdriften av systemen där man testade hur alla stationers system fungerar i undantagssituationer genomfördes på Mattby station första veckan i juni. HST:s provkörningar slutfördes i maj. Nu har skedet av myndighetsinspektioner startat och dessa kommer att pågå till de första dagarna i augusti. Under sommaren överlåts metrostationerna och bansträckan till HST, som övertar underhållet.

– Enligt den tidigare uppskattningen skulle metrotrafiken kunna inledas i september 2017. Tid ska reserveras för skedet för myndighetsinspektioner och eventuella reparationer. Nu pågår överlåtelseprocessen av det största byggprojektet någonsin i Finland, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Tidpunkten för metronsöppnande för trafik spikas i början av augusti när den sista myndighetsinspektionen har slutförts. När det gäller busstrafiken skulle en övergång till anslutningslinjerna ske tidigast i mitten av oktober, och tills dess skulle bussarna till södra Esbo och Drumsö följa de nuvarande linjerna. HRT fattar beslut om tidpunkten för metrotrafikens inledande och när övergången till anslutningstrafik sker.

Byggandet i närheten av metron kommer att pågå långt in i framtiden.

– Länsimetro Oy:s uppdrag är att bygga en trygg och driftsäker metro. Metron är en investering som ger hela huvudstadsregionen ny livskraft. Enbart i Hagalundområdet har det byggts och kommer det att byggas nytt förcirka en miljard euro, sammanfattar Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo.

Ytterligare information:
Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359