Konst som en del av arkitekturen även i det andra skedet

Till Västmetros fem nya metrostationer planeras konst som en del av stationernas arkitektur. Verken skapas gemensamt av arkitekter och konstnärer. De olika formerna av konst ökar stationernas komfort och identifiering.

De fem stationerna i mellan Mattby och Stensvik kommer att få konst i olika former. Som konstkoordinator för projektet fungerar Jaakko Niemelä. Hans uppgift är att se till att konstprojektet fortskrider inom den överenskomna tidsramen och att samarbetet mellan de olika parterna fungerar. Valen av konst görs av en arbetsgrupp bestående av representanter för Esbo moderna konstmuseum EMMA, Esbo stads kulturella resultatenhet, Västmetron samt stationens arkitekter och arkitekthuvudplanerare.

I konstprojektet är det arkitekturen som definierar huvudtemana för stationerna.  Man strävar efter att få konst till stationerna i olika former; ljus, ljud, målningar och skulptur. Arbetet ska också passa in i stationens arkitektur och vara lättskött och lätt att underhålla.

”Arkitekterna och stationens huvudplanerare har en stor roll vid genomförandet och konstnärerna måste lyssna på dem noggrant. Stationernas färdiga teman begränsar genomförandet, men å andra sidan är det lättare för konstnärerna att arbeta med färdiga teman”, säger Niemelä.

Konsten bidrar till trivseln på stationerna, men det har också uppgifter som knyter an till planeringen av hela stationen – det förbättrar navigeringen på metron när passageraren ser ett särpräglat konstverk från metrons fönster och redan utifrån den kan känna igen stationen tåget är på.

För närvarande fokuserar arbetet på att hitta lämpliga konstformer som passar för varje stations utseende samt teman och platsen för konsten. ”Vårt mål är att i samarbete skapa en sådan helhet där arkitektur och konst stödjer varandra eller bildar intressanta kontraster, säger Niemelä.

Utvalda verk och konstnärer kommer att tillkännages i början av 2019.

Ytterligare information:

Konstnär, konstkoordinator för projektet Västmetro Jaakko Niemelä, tfn 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi

Kommunikationsdirektör för Västmetro Satu Linkola, tfn 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi