Konkurrensutsättningarna av entreprenaderna i andra skedet fortsätter – Kaitans station byggs av konsortiet YIT-Are

Konsortiet YIT Rakennus Oy och Are Oy har vunnit byggentreprenaden för Kaitans station på Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik. Entreprenadens värde uppgår till 47 miljoner euro.

I entreprenaden bygger man i utrymmen som brutits tidigare en underjordisk station, en servicetunnel samt tunnelutrymmen för anslutande förbindelsetunnlar, ett skyddsrum samt Kaitansvägens ingång, Ivisnäsvägens teknikschakt och en reservation för ingång vid Ivisnäs, för vilken man i detta skede bygger en utgångsförbindelse och ett teknikschakt.

Byggandet av Kaitans station genomförs som ett konsortium mellan YIT och Are. Konsortiet bygger även Sökö station.

– Vår yrkesskickliga personal, gedigna erfarenhet av att bygga bergsutrymmen och ett välfungerande samarbete med Are har gett oss önskat resultat i Västmetrons anbudsförfaranden. Vi är mycket glada över att i andra skedet av Västmetron kunna genomföra byggandet av förutom Sökö station även Kaitans station som en projektledningsentreprenad. Ett samverkande genomförandesätt och intensivt samarbete med beställarorganisationen skapar utmärkta förutsättningar för att projektet blir lyckat”, säger Anne Piiparinen, direktör för YIT:s division Byggnadstekniska arbeten inom segmentet Infraprojekt.

Ytan på utrymmena som byggs är ca 22 900 m2. I entreprenaden gjuts totalt närmare 8 300 m3 betong och över 11 000 m2 olika element monteras.

– I vårt konsortium förenas båda företagens långa erfarenhet och kunnande i fråga om att genomföra utmanande projekt, vilket vi också kunde påvisa i anbudsförfarandet om Kaitans station. Are har starkt förbundit sig att tillföra sitt bästa kunnande inom husteknik i byggandet av både Sökö och Kaitans station, lovar Ares direktör för lokalbyggande Kai Nurho.

I målen för byggandet av Västmetrons andra skede år 2018 ingår förutom konkurrensutsättning av entreprenader även att slutföra brytningen och få byggtillstånd för stationerna. Byggandet framskrider enligt målen.

– Av de byggnadstekniska arbetena vid Mossbergets depå är redan cirka 60 procent färdiga.  I Sökö, Stensvik och på banlinjen har byggnadsentreprenaderna startat. Härnäst väljs projektledningsentreprenörerna för stationerna i Finno och Esboviken. Som helhet framskrider projektet enligt tidsschemat. Målet är att metron överlåts till trafikoperatören HRT år 2023, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra skede från år 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att bansträckan på sju kilometer, liksom fem stationer och en depå, överlåts till operatören HST under år 2023.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi
YIT Oyj, direktör för segmentet Infraprojekt Harri Kailasalo, tfn 0400 401 538, harri.kailasalo(at)yit.fi
Are Oy, direktör för lokalbyggande Kai Nurho, tfn 040 516 4233, kai.nurho(at)are.fi

Foto: PES-Arkkitehdit Oy