Projektingenjören för separata upphandlingar inom automation kommer från energibranschen

Soile Hanttu (DI) har den 7 augusti 2018 börjat jobba som projektingenjör i Västmetroprojektet. Hanttu arbetar med sidoentreprenader – dessa omfattar bl.a. metrons hissar, rulltrappor, brandjalusier, brandskjutdörrar, skjutdörrar, wc-moduler och rökfläktar. Upphandlingarna inom automation är i stort sätt likadana för alla fem nya metrostationer och för Mossbergets depå.

Hanttu har lång erfarenhet av energibranschen i ÅF-Consult Oy:s tjänst, där hon deltog i kraftverksprojekt. Karriären har omfattat bl.a. Tammervoimas nyttokraftverksprojekt, och Hanttu har även deltagit i många kraftverksprojekt som byggts utomlands.

“Jag har länge gjort projektarbete, vilket jag har nytta av också i det här arbetet. Västmetroprojektets omfattning och mångsidighet var intressanta. Som Esbobo känns projektet extra viktigt, säger Hanttu.

Utifrån de två första arbetsveckorna har andan och arbetseffektiviteten i projektet varit övertygande.

“Det verkar vara bra gäng här som ger järnet”, skryter Hanttu.

Soile Hanttu