Kanalschaktning för Sjuhavsleden har utförts i Stensvik

Kanalschaktningarna i bygget av västmetron i Stensvik har slutförts.

Kanalschaktningar utförs på grund av bygget av vatten- och avloppsledningar vid Sjuhavsleden. Arbetet anknyter till både Stensviks metrostations vatten- och avloppsanslutningar och kommunala ledningar som byggs för Esbo stad. För staden byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning.

Vatten- och avloppskopplingarna samt fjärrvärmearbetena vid bygget av metrostationen och de kommunaltekniska arbetena för Esbo stad slutförs i sin helhet senast innan oktober månads utgång.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700