Kalliorakennus-Yhtiöt Oy vann tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats

Västmetrons tävling Den säkraste byggarbetsplatsen har vunnits av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Granskningsperioden varade från början av januari till slutet av juni. Tävlingen arrangeras varje halvår och i den deltar alla pågående brytningsentreprenader för Västmetron.

– Ständig uppmärksamhet fästs på arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Det är trevligt att upptäcka att detta syns så här konkret även i tävlingsresultaten, sammanfattar arbetschef Meeri Pöllänen från Kalliorakennus-Yhtiöt Oy när hon tar emot priset.

I Västmetroprojektets tävling om den säkraste byggarbetsplatsen deltog sådana brytningsentreprenader som pågick under tävlingsperioden och varje entreprenad bedömdes enskilt utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning1. (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggnadsplatser.) Vid bedömningen av tävlingsperioden viktades de entreprenadspecifika MVR-mätningsresultaten till 60 procent och olycksfrekvensen till 40 procent.

Tyngdpunkten under tävlingsperioden låg på MVR-mätningarna. Entreprenören genomför varje vecka en MVR-mätningsrunda, under vilken man observerar den aktuella situationen och säkerhetsnivån på arbetsplatsen. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Till arbetsplatsen överlämnades vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt, en förgylld rälsskena.

Mer information:

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.