Idrottsparkens station har testats – myndigheterna kan inleda arbetet i juni

Samprovdriften på Idrottsparkens station är genomförd och godkänd.

Denna vecka testas systemsamverkan i Ängskulla och Mattby vid elva olika brandsituationer bl.a. i hisshallen, biljetthallen, på plattformen och i olika delar av bantunneln. Testerna i anslutning till elavbrott och översvämning är genomförda och godkända.

Arbetet har kontinuerligt skett i samarbete med olika myndigheter och i början av juni övergår man till myndighetskontrollfasen i idrifttagningen. Samtidigt bereds överlåtelsen av stationerna och banan till HST.

Enligt bedömningen i detta ögonblick skulle metrotrafiken kunna inledas i september. När det gäller busstrafiken skulle en övergång till anslutningslinjerna ske tidigast i mitten av oktober, och tills dess följer bussarna till södra Esbo och Drumsö de nuvarande linjerna parallellt med metrotrafiken.​ HRT avgör när trafiken ska inledas.