Byggarbetet framskrider – avtal om räls, sliprar och växlar har undertecknats

Hos Västmetron undertecknades fredag 20.4 avtal om räls, växlar och sliprar. Baserat på upphandlingen valdes VR Track och Parma till leverantörer.

Västmetron och VR Track undertecknade ett avtal om Västmetrons räls och växlar. Rälsleveransen innefattar 58 000 meter rälsskena. Värdet på avtalet uppgår till cirka 3,7 miljoner euro. VR Track levererar också spårväxlarna. Växelleveransen innefattar 35 olika växeltyper och bl.a. sju rälskorsningar. Värdet på växelleveransen uppgår till cirka 3 miljoner euro. Leveransen sker under åren 2013-2014.

Parma har valts till leverantör av spårsliprarna. Västmetrolinjen består av två 13,9 kilometer långa underjordstunnlar, till vilka Parma levererar 50 000 spårsliprar av betong. Värdet på avtalet uppgår till cirka 3,5 miljoner euro. Leveransen av spåsliprarna sker under åren 2013-2014. Konstruktion och tillverkning av sliprarna vid elementfabriken påbörjas omedelbart.

– Byggarbetet för Västmetron framskrider enligt tidtabellen. Anskaffningarna för det innevarande året brådskar. Inköpen av räls, växlar och sliprar gjordes nu och monteringen påbörjas redan nästa år, konstaterar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Tunnelsprängningarna för Västmetron blir klara år 2013. De första stationsentreprenaderna inleds redan under år 2012. Därefter följer spårentreprenaden samt installation och testning av styrsystemet. Västmetron färdigställs i slutet av år 2015.

Mer information

Västmetron, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
Västmetro Ab är ett bolag som ägs gemensamt av Esbo och Helsingfors, och har som uppgift att uppföra Västmetron mellan Gräsvik och Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons verksamhetsställe är beläget i Hagalund i Esbo.