Golvrenoveringen på Björkholmens station börjar 1.6 – stationen är stängd 1.6–5.8.2020

Länsimetro Oy renoverar plattformsgolvet på Björkholmens metrostation sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Arbetet utförs av SRV Rakennus Oy. Björkholmens station är stängd medan renoveringen pågår, 1.6–5.8.2020, vilket innebär att tågen inte stannar på stationen och stationens ingång är stängd. Sprickorna påverkar inte stationens användning, men trots det vill Länsimetro åtgärda problemet snarast möjligt. Stationen stängs medan arbetet pågår för att få renoveringen färdig så snabbt som möjligt. På så sätt kan störningarna som orsakas begränsas till sommarsäsongen då passagerarantalet är mindre.

Arbetet börjar med byggplatsförberedelser samt rivnings- och skyddsarbeten. Rivningen tar cirka fyra veckor. Parallellt med detta utförs grundarbeten för golvkonstruktionen i fyra veckors tid. Därefter börjar man successivt installera nya golvplattor och golvmärkningar. Golvrenoveringen avslutas med slutförande arbeten, städning och nedmontering av byggplatsen innan stationen öppnas för passagerarna igen i augusti.

Arbetet utförs i tre skift dygnet runt. Renoveringen genomförs effektivt och säkert på så kort tid som möjligt utan att störa den förbipasserande metrotrafiken eller orsaka betydande störningar för de boende i området. Byggplatsområdet avskärmas från metrotrafiken och arbeten som orsakar damm utförs inne i tält. Stationens hissar och entréhall används av byggarbetarna under renoveringen. Vid exceptionella situationer, till exempel om metron stannar, kan passagerarna följa anvisningarna och ta sig upp till ytan via utrymningsvägarna på Björkholmens station.

Information om hur arbetet fortskrider kommer att läggas upp på stationens sidor på webbplatsen. Närliggande fastigheter kommer också att hållas uppdaterade om arbetets fortskridande.

Mer information om alternativa trafikförbindelser: hsl.fi/koivusaari2020

HRT ansvarar för informationen om alternativa trafikförbindelser. Ersättande förbindelser i området är busslinjerna 20 och 104. Mer information finns på hsl.fi/koivusaari2020 och återfinns även i Reseplaneraren.

Mer information om golvrenoveringen

Renovering av Björkholmens metrostation, byggplatsens 24/7-journummer: 044 980 4326

Projektledare Reima Liikamaa, reima.liikamaa@srv.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700