Leveranser till metrobygget körs undantagsvis via Sököstråket och Sökötorget

Varuleveranser till byggarbetsplatsen vid Sökötorgets ingång medför avvikande trafikarrangemang 1.6–7.8.2020. Arbetet med stödmuren vid Sökötorgets ingång innebär att en del av leveranserna undantagsvis kommer att transporteras till byggplatsen via Sököstråket och Sökötorget.
Gång- och cykelvägarna är öppna som vanligt under sommaren, men i samband med leverans och lossning kommer fotgängare och cyklister att omdirigeras för att garantera säker trafik och tillträde till fastigheterna längs Sökötorget.

Vi beklagar eventuella störningar för fotgängare och cyklister i samband med leveranserna.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700