Gå på konstrunda till västmetrons byggplatser från och med Esbodagen

Konstverk av 12 personer eller organisationer ger liv åt väggarna runt västmetrons byggarbetsplatser från Finno till Stensvik

Från och med Esbodagen 28–29.8.2020 kommer gatukonst att pigga upp områdena kring de kommande metrostationerna. Västmetrons gatukonstprojekt med låga trösklar gav 12 konstnärer och organisationer möjlighet att visa upp sina verk på väggarna runt våra stationsbyggen. Med finns både barn och vuxna samt olika aktörer, bland annat Esbo författare rf, scoutkåren, lokala daghem och Diakonissanstalten.

Totalt 14 konstverk kommer att finnas utplacerade runt byggplatserna från Finno till Stensvik. Verken representerar olika tekniker, bland annat spraymålningar, akrylmålningar, utskrifter och texter. Konstverken kommer att liva upp boendemiljöerna fram till sommaren 2021.

Verken är inspirerade av olika teman som kännetecknar områdena och som är viktiga för esboborna. Många av verken lyfter fram den vackra naturen i Esbo med dess skogar och djur samt närheten till havet.

Arbetet fortskrider enligt tidtabellen – byggarbetet slutförs 2023

Västmetroprojektet består av fem nya stationer (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik), en sju kilometer lång banlinje och en underjordisk metrodepå. Byggarbetet pågår på samtliga fem stationer och banlinjen. På depån har man redan övergått till testfasen. Arbetet fortskrider enligt tidtabellen. Byggprojektet är slutfört när hela avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. HRT fattar beslutet om när trafiken ska inledas.

Konst är även ett viktigt element i arkitekturen för alla nya stationer från Mattby till Stensvik. Syftet är att göra stationerna mer attraktiva, trivsamma och karakteristiska. Konstverken representerar olika konstformer – ljus, ljud, målningar och skulpturer. Läs mer om konstverken på stationerna.